Det hörs och syns

Psykisk ohälsa har varit tema i flera mediainslag den senaste tiden:

På TV i torsdags ställdes frågan: Hur mår våra barn? Robin Enander berättar i TV4 hos Malou om att han som 11-åring fick en depression. Det gjorde han mycket bra och hela samtalet blev positivt även om han inte fått bästa hjälp hela vägen.
Klippet från Efter 10  

OECD-rapporten som kom i förrförra veckan som lyfte den psykiska ohälsan och pekade på behov av tidiga insatser till barn och unga, har gett en del kommentarer i ledare och krönikor. Samtidigt som vi lyfter att det behövs bra hjälp för de som har ohälsa, är det viktigt att komma ihåg att många unga mår bra.

Den här debattartikeln av Ulf Kristersson i Svenska Dagbladet 5 mars var riktigt bra: ”Psykisk ohälsa har blivit den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder i Sverige står utanför arbetsmarknaden” skriver OECD. Under ett år drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder – nästan 20 procent av arbetskraften – av psykisk ohälsa. En av fem som jobbar uppger problem med ångest, oro, depression eller sömnstörningar. OECD uppskattar bara de rent ekonomiska kostnaderna för detta till över 70 miljarder kronor om året i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg. Det motsvarar nästan tre procent av Sveriges BNP. Lägger man till detta de omätbara mänskliga kostnaderna står vi inför en av vår tids stora välfärdsutmaningar.”
Tänk om det kunde leda till konkreta åtgärder!

I gårdagens tidning fanns ett uppiggande förslag om skatteavdrag för psykoterapi: ”Fler blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. För att på allvar få ned dessa sjukskrivningar borde en skattelättnad införas, ett bot-avdrag”, skriver samtalsterapeuten Yolanda de Wanngård i Svenska dagbladet 23 mars 2012.

I Ekot i morse rapporterades om en forskningssammanställning som visar att terapi via internet och andra former av självhjälp har bra effekt även vid måttligt svåra depressioner. Sverigesradio.se

På ledarsidan i Svenska dagbladet skriver Nima Sanandaji om Social bonds.

Det finns en länk till Reforminstitutet som har mer information om social bonds och beskriver en konstruktion. Den har stora likheter med tankesättet kring socialinvesteringsfond i Norrköping men då är det inom kommunen. Kanske det börjar röra på sig.  Vi hörde i veckan att Inovationsrådet intresserar sig för frågan. Några av medarbetarna var på seminarium i veckan.
Reforminstitutet social bonds

Själv ägnade jag förra veckan mest åt vår överenskommelse och stödet till kommuner och landsting för att få del av prestaionsmedlen. Även där är det rörelse på gång.

 

Så mycket psykiskhälsa aktiviteter

Ja, då är jag åter i Sverige, åter i vardagen. Det var en rivstart igår. Först strategigrupp för psykiatrisatsningen på Socialdepartementet. Karin Johansson, statssekreteraren är så skicklig på att leda möten. Det blir så lätt för alla att framföra sina åsikter.

Sedan ilfat till Psykiatrikongressen där Göran Hägglund inledningstalade och där sedan Anders Printz och jag hade ett pass tillsammans. Mycket folk och bra stämning. Kul att se att det är så mycket aktivare och mer hoppfull stämning.

Därefter ilfart till paneldebatt om spelberoende. Hela den konferensförmiddagen kommer finnas tillgänglig på webben för Anni från oss var där och filmade.

Sedan ilfart igen tillbaka till SKL där det var en dag om webbinfo för barn, unga och deras familjer om var man hittar hjälp för psykisk ohälsa. Det är märkligt att det blivit så laddat kring denna fråga. Eller inte. Att kommuner och landsting tydligt ska visa på webben eller på annat sätt var hjälpen finns, och därmed vem som ansvarar för vilken hjälp till barn och unga, är förstås svårt om det inte är klart vem som gör vad i landsting och kommun.
Jag tror faktiskt att

en del av upprördheten handlar just om att det är svårt och mycket jobb om inte ansvarsfördelningen är klar. Men fokus för kritiken är att vi skulle försöka konkurrera ut 1177 vilket inte alls är aktuellt.
Tvärt om föreslår vi just att man använder den sidan i första hand, men eftersom kommunerna inte är inne där ännu måste man hitta en alternativ lösning under kommande året. Därför har vi gjort en grundmall till hemsida som kan användas av de som vill. Från den sidan kan sedan länkas till 1177 i varje aktuell fråga. Viss information och vissa råd kommer inte länka dit eftersom det inte är hälso- eller sjukvård utan kanske insatser från socialtjänst och skola.
Målet med detta grundkrav är ju att det ska vara lätt att hitta rätt insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Många av de områden som arbetar med oss i Psynkprojektet har sett behov av denna sammanhållna information till familjer, barn och unga.

Ja så slutade vi dagen med lite möten om kvalitetsregister. Också laddade frågor men på lite annat sätt.

Tänk ändå vilket engagemang de här frågorna väcker. Annars skulle väl inte så många vara upprörda över olika saker. Somnade igår kväll med en glad känsla av att det i alla fall händer väldigt mycket just nu.

 

 

På andra sidan jordklotet och ändå så lika

Vi har nu haft två mycket intensiva studiebesöksdagar i Adelaide med omnejd i södra Australien. Där är lika stora utmaningar med långa avstånd som i Sverige. Samma oro för ökad psykisk ohälsa bland unga, samma bekymmer kring ökad efterfrågan på vård som belastar systemen samtidigt som man vet att många fler borde söka hjälp, samma utmaningar med stigmatisering och bristande delaktighet i samhället för personer med omfattande behov, samma bekymmer med brist på personal i vissa delar. Det de har som inte vi har är en stor satsning på telemedicin med statliga medel. Tanken är enkel: det finns bra utrustning (fiberkabel hd-kamera och en stor bildskärm med bra upplösning) lättillgängligt runt om i landet på små sjukhus, mottagningar mm och så finns det motsvarande utrustning där det finns t.ex. läkare och psykologer som både kan göra bedömningar och behandlingar och ge konsultationer eller handledning per telelänk. Tätt samarbete, praktiska okonventionella lösningar med inriktning på att finnas nära medborgarna var ett genomgående tema. De har ett slags ”närsjukvårdskoncept” med små kliniker med all slags sjukvård och sängplatser för okomplicerade tillstånd. Där kan även viss psykisk ohälsa tas om hand och det går att då utnyttja telemedicin för att få bedömning av en specialist även om det inte finns någon på sjukhuset. För ungdomar såg vi flera olika sorters team. Australiensarna brottades också med problemet att det blev ett glapp mellan BUP och vuxenpsykiatrin samt att det behövdes en nivå före specialist. Speciella ungdomsmottagningar 15-25 verkade vara en av lösningarna där också liksom att nå ungdomar tidigt. Headspace, är ett nationellt initiativ till att skapa ungdomscentra runt om i landet. Där finns också en online och telefonsupport-service för ungdomar.

Vi var på ett centra som var inrymt i en gammal stationsbyggnad.

De har ett spännande sätt  att blanda mänskliga möten och teknik, liksom individualiserade insatser och breda webblösningar. Beyondblue hemsidan och dess innehåll vill vi också ha. De har också en uppslagsbok med råd till människor om vad de ska göra för att se till att de själva och deras familj mår bra. Den vill jag översätta…
Beyondblue

OECD rapporten som uppmärksammades igår lyfter fram precis samma problem i Sverige som de vi hör att man diskuterar här i Australien. det stärker min tro på att den ökade ohälsan har med vårt sätt att leva. Vi har lyckats minska den kroppsliga ohälsan och nu är det dags att rå på den psykiska ohälsan. Vår gemensamma utmaning!
SVD

 

Vill också ha en Black Dog

En av flera teckningar av Matthew Johnstone på temat Black Dog.

Vi har nu haft en riktigt spännande dag i Sydney med besök på Australiensiska regeringens National Mental Health Commission. De är ett 10-mannakansli med uppdrag att stödja och uppmuntra all utveckling inom psykiskhälsa/ohälsa området. De ska ge underlag till beslutsfattare och rapporterar direkt till premiärministern. De har också uppdrag att samarbeta med allt och alla som kan göra att arbetet med att förbättra austaliensarnas psykiska hälsa understöds. Många av de utmaningar de står inför är precis de samma som vi brottas med. Underligt att det kan vara så lika i så olika delar av världen.

Vi blev mycket väl emottagna idag och våra värdar hade gjort ett mycket intressant dagsprogram för oss. Det mest imponerande var nog deras centrum för forskning, behandling och utveckling kring depression och bipolär sjukdom, Black Dog Institute. www.blackdoginstitute.org.au

Där hade de projekt kring allt, från avancerade medicinska behandlingar till förebyggande insatser på nätet till ungdomar. Vi satt där och bara avundades. Vi tog intryck också och sa till varandra att en del av det där skulle vi kunna ta efter i Sverige. Ett spännande exempel är deras egenvårdsprogram mot depression på nätet myCompass. Vem som vill, även vi i Sverige, kan logga in så testa gärna: www.mycompass.org.au

Läser att det just nu är pressträff om Socialdepartementets uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en sammanhållen ändamålsenlig kunskapsstyrning. Känns som det är en bra bit kvar innan vi har något som detta Black Dog Institute, men man kan ju alltid hoppas att det stora genombrottet kommer nu. Ett genombrott som innebär att det blir en riktig explosion av kreativa snabba lösningar som ger nytta för människorna i deras vardag. Det är målet för kommissionen här i Australien.