Tid att läsa och tänka

IMG_1004

Jag har haft en fantastiskt bra vecka i Side i södra Turkiet. De historiska omgivningarna inspirerar. Tänk alla människor som gått här genom århundraden.

I resväskan kom med en stor hög böcker och jag har hunnit läsa och tänka en massa. Bekantat mig med ett nytt begrepp: ”Förmåge-modellen”, ett alternativt sätt att mäta välstånd som inte bara utgår från ekonomiska faktorer. det är en modell för social rättvisa som ser till olika områden i det mänskliga livet. Den tar upp vad som krävs för att ett liv ska anses människovärdigt. Marta C Nussbaum är professor i juridik och etik och har en filosofisk inriktning. I boken Främja förmågor, beskriver hon att det finns tio områden eller tio centrala förmågor som ”en anständig politisk ordning” måste se till att alla medborgare får del av om man ska anse att staten lever upp till att människor kan leva ett värdigt och åtminstone minimalt gott liv.

Alla medborgare måste vara garanterade att nå upp till åtminstone ett tröskelvärde av dessa tio centrala förmågor:

  1. Liv. Att kunna leva till slutet av ett normalt mänsklig livslängd ; inte dö i förtid eller innan tillvaron förlorat all mening.
  2. Fysisk hälsa. Att kunna ha god hälsa, inklusive reproduktiv hälsa, få tillräcklig näring och att ha en fullgod bostad.
  3. Kroppslig integritet. Att kunna röra sig fritt mellan olika platser, att slippa utsättas för våld, inklusive våldtäkt och misshandel i hemmet, att ha möjlighet till sexuell tillfredsställelse och möjlighet att välja i fråga om reproduktion.
  4. Sinnen, fantasi och tanke. Att kunna använda sinnena, fantasin, tanken och förnuftet på ett ”sant mänskligt sätt” som förfinas av nöjaktig utbildning, vilken omfattar men inte begränsas till läskunnighet, grundläggande matematik och vetenskap. Att det finns ett skydd av garanterad yttrandefrihet. Att kunna ha njutbara upplevelser och slippa onödig smärta.
  5. Känslor. Att kunna ha band till yttre företeelser och andra människor att älska dem som älskar och bryr sig om en, att sörja deras frånvaro, generellt  att älska, sörja, uppleva längtan, tacksamhet och berättigad ilska.. Att inte behöva hämmas av rädsla i sin känslomässiga  utveckling.
  6. Praktiskt förnuft. Att kunna bilda sig en uppfattning om vad som är gott och reflektera kritiskt över hur ens liv planeras.
  7. Samhörighet. A. Att kunna leva tillsammans med andra, att delta i olika former av socialt utbyte, att kunna föreställa sig någon annans situation. b. Att ha de sociala förutsättningarna självrespekt och okränkbarhet, att kunna bli behandlad som en värdig varelse med samma människovärde som andra.
  8. Andra arter. Att kunna leva med respekt för och i relation till djur, växter och natur.
  9. Lek. Att kunna skratta, leka och ägna sig åt  fritidsaktiviteter.
  10. Kontroll över den egna miljön. A. Politiskt. Kunna delta i politiska beslut som styr ens liv. B. Materiellt. att kunna inneha egendom och ha äganderätt på samma premisser som andra, att ha rätt att söka arbete som andra. Att tilldelas mänskliga arbetsuppgifter i arbetslivet.

Även detta skakade om mig. Har människor med allvarliga psykiska sjukdomar eller psykiska funktionsnedsättningar tillgång till dessa 10 förmågor i en utsträckning som räcker för att säga att de kommit över tröskelvärdet?

Den här förmåge-modellen tror jag kan bli användbar. Jättespännande om det är som författaren säger att den börjar användas allt mer som komplement till BNP och olika jämlikhetsindex som baseras på ekonomi. Det här ska jag tänka mer på.