Mer än jag vågade tro

Ja, jag erkänner det direkt. Kommuner och landsting har lyckats bättre än jag vågade tro med att klara det krav och prestationer som krävdes för att var godkända och få ta del av de statliga stimulansmedlen 630 miljoner som avsatts för 2013.

Jag hade inte tro nog att förvänta mig att alla landsting och alla kommuner utom 11 skulle uppfylla grundkraven det vill säga har skickat in sina samarbetsöverenskommelser om insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar och har en webb-sida med information till barn och unga. Hela Socialstyrelsens bedömning finns att läsa här och du kan då se vilka prestationer som respektive kommun eller landsting klarat.

I morgon fattar regeringen beslut om fördelningen av pengar utifrån Socialstyrelsens bedömning.

Betyder detta att det blir någon skillnad för personer som behöver vård och stöd? Ja , det är förstås det som är den viktiga frågan. Jag tror inte att vi kan se så mycket av effekterna än men i vissa delar tror jag absolut att det spelar roll. Men det är mycket kvar.

Jag var idag i Sollentuna på samverkansmöte om insatser till barn och unga. Landstinget visade siffror på antalet genomförda ADHD-utredningar och på antalet som väntar på utredning. Antalet utredningar har nästan fyrfaldigats sedan 2007 men ändå täcker det inte behovet. Ingen vet säkert vad detta betyder. Har behovet av utredningar ökat?  Var det ett stort antal barn som inte fick utredning tidigare eller har en ny epidemi utbrutit? Vad händer när barn får en utredning? Blir deras liv bättre, blir det lättare att få extra resurser i skolan?

Samtidigt som jag ser dessa siffror har jag fått ett mail från förtvivlade föräldrar som säger att de inte fätt den hjälp som de som familj behövt och att inte heller deras barn. Kan båda sakerna vara sant på samma gång. Ja troligen. Vi gör mer än någonsin men efterfrågan och behoven är större än någonsin.