Nyttig vård för att minska självskador

bild
Idag anordnas en workshop inom Självskadeprojektet med temat: Nya vårdformer för de med allra störst behov inom heldygnsvården. Jag deltog tillsammans med Anders Printz från Socialdepartementet och 90 andra personer från Självskade projektet och i olika chefpositioner i landet. Mötet är upplagt så att det började med inspiration genom att med en bra teatergrupp belysa vikten av ett kunnigt bemötande, svårigheterna i dagens vård men också möjligheterna i de goda exempel som finns. Nu under eftermiddagen ska deltagarna få jobba fram konkreta förslag till hur vi ska få utvecklingen att ta storsteg framåt. Alla är överens om att det är stora utmaningar som återstår. Det ska bli otroligt spånnande att se vad som kommer fram idag. Behovet av en nationell samling och vissa gemensamma lösningar verkar tydligt för alla . Frågan är nog bara hur.
Jag har lämnat konferensen för att delta i en mötesplats för hälsofrämjande insatser på eftermiddagen i Norrköping.