Men det finns mycket hoppfullt

I dag skiner solen igen. Riktigt störtregn igår, snabba kast precis som i livet. I verkligheten är dessutom inte allt svart eller vitt men i debatten framstår det ofta så.

Jag har fått en läsarreaktion på förra inlägget som tycker att jag är glad och ledsen för fel saker. Självklart är jag mest ledsen för att det fortfarande finns så många människor som inte får den behandling, vård och stöd och de livsvilkor de behöver och så väl förtjänar. Att orättvisorna är så stora även i vårt land gör ont varje dag. Samtidigt blir jag glad av många exempel på bra insatser, lyckade resultat och solskenshistorier som jag får ta del av.

Ett av de goda exempel jag skrev om härom dagen Solkraft kom ifatt mig här på semestern också. I Bengt Olaussons bok Margot om Margot Wallström, som jag just läst, skriver han om ett besök hos Margots brorsdotter på just Solkraft. Han önskar att alla personer med olika problem som står en bit från arbetsmarknaden skulle få möjlighet att delta i verksamheter som Solkraft i Skellefteå.

Såg just att det kommit ett nytt meddelandeblad från Socialstyrelsen om fast vårdkontakt. Inom många välfungerande psykiatriska verksamheter är det ju precis så man har redan idag där alla har en case manager, kontaktman eller patientansvarig personal. Däremot är vi nog dåliga på att formulera rutinerna i skrift och se till att de är kända i landstinget. kanske kan psykiatrin vara förebild.

Här är ett citat ur meddelandebladet:”Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten”.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18864/2012-10-21.pdf

Det finns hopp men mycket återstår att göra. Alla goda krafter behövs och det är roligt med läsarreaktioner!