För lite och för mycket ADHD

ADHD en diagnos som det är alldeles för svårt att få och som kräver för mycket utredning eller en diagnos som var och varannan får slentrianmässigt. Ingenting av det är sant eller både och. I dagens morgoneko lyfts problemen i kriminalvården fram på ett bra sätt.

Det är helt klart så att det idag i Sverige både finns människor som inte får den utredning och den behandling de behöver för ADHD. Samtidigt finns det tendenser till inflation i utredningar och behandling och att vi kan vara för snabba med att sjukdomsförklara människors tillkortakommanden i dagens samhälle.

Vi måste försöka förbättra oss i båda ändar.

Det är helt klart att det är ett stort antal personer i kriminalvården som borde fått en utredning och behandling för sin ADHD redan som barn. När det inte skedde måste de självklart få hjälp med detta som vuxna. Tiden på fängelse kan vara ett utmärkt tillfälle att göra både utredning och starta till exempel terapi och läkemedelsbehandling eftersom det är en förhållande vis ordnad tid i mångas liv. Ylva Ginsburg som är läkare i Stockholm gjorde ett fantastiskt arbete när hon startade upp ADHD utredningar voch behandling på Norrtäljeanstalten för snart 10 år sedan. Effekterna är väl dokumenterade både resultatmässigt och ekonomiskt. Vi vet alltså att det fungerar. Samtidigt som insatserna på anstalterna måste förbättras så måste också insatserna utanför fängelset utvecklas. När en fånge som fått behandling insatt friges måste det finnas kompetenta öppenvårdsinsatser som tar vid direkt. Här krävs ett samarbete mellan Frivård, Socialtjänst psykiatri och primärvård. Även här har vi sett lyckade exempel i tex Stockholm och Västra Götaland.

 

I den andra änden ska vi självklart se till att alla barn som behöver extra stöd för att klara skolan ska få det. Hjälp vid misstänkt ADHD ska sättas in snabbt och först innehålla stöd till föräldrar, anpassning av miljö, förskola skola, och hjälp med strategier att hantera sina svårigheter. Det behöver man inte någon diagnos för utan bara en kartläggning av styrkor och svårigheter. Om det inte räcker med extra stöd, terapi och hjälp i vardagen då ska självklart en utredning göras och ställningstagande till medicinering. Vi ska se till att de med svåra funktionsnedsättningar snabbt får specialisthjälp men samtidigt måste vi anpassa hela vårt samhälle så att så många som möjligt kan fungera bra. Det är orimligt att förvänta sig att alla människor ska må bra av att dagligen hantera stora informationsmängder, massor av intryck och stora krav på att alltid vara social och smidig. Så är inte livet. Att inte kunna hantera dagsens krav och möjligheter i varje situation behöver inte betyda att man är sjuk eller har en funktionsnedsättning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *