Gemensamma krafttag

Idag finns en replik på Sven Brittons debattartikel i DN. Tyvärr valde Socialdepartementet att publicera ett eget svar. Jag hade hoppats på ett gemensamt mellan regering och SKL för att visa att vi har intentioner att lösa dessa frågor tillsammans på alla nivåer. Jag uppfattar att det här på SKL finns en stor enighet att driva dessa frågor över partigränserna. Att våra politiker ser att detta är ett område som behöver långsiktiga samordnade insatser utan partipolitiskt käbbel och utan revirpinkande mellan beredningar och ansvarsområden. Jag är glad att våra utvecklingsarbeten får drivas här från SKL. Hoppas att regeringen förmår att samla departementen till gemensamma strategier över minister och partigränser. Det finns en mängd frågor som kräver samarbete mellan departement och myndigheter. Om människor som drabbats av psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar ska kunna leva ett gott liv krävs rimlig ekonomisk situation, arbete/sysselsättning, bostad, bra vardag och goda effektiva lättillgängliga vårdinsatser samt möjlighet till vänner, meningsfull fritid och delaktighet i samhället. Kort sagt det vi alla behöver.
Det jag kan oroa mig för är att vi inte alls, någon av oss, förstår vilken viktig utmaning psykisk hälsa är för vårt samhälle och vår framtid. Kanske är det ingen av oss som vill se verkligheten och inse vilka resurser, vilket arbete och engagemang från alla som krävs för att på riktigt ta oss ann den utmaningen. Rätt samhälle för att främja psykisk hälsa och rätt insatser för att möta psykisk ohälsa kommer kräva stora insatser från oss alla. Men det är alltid lättare att önska att någon annan ska göra det.

En reaktion på “Gemensamma krafttag

  1. Jag läste Sven Brittons artikel med blandade känslor. Håller helt med om att psykisk ohälsa är alldeles för utbredd för att bara vara en angelägenhet för psykiatrin. Inte ens för vården – stora delar av ohälsan spåras ofta till utsatthet, ensamhet, arbetslöshet. Att inte vara behövd älskad knappt ens uppmärksammad är mer än de flesta klarar av. Filmen ”Äta, sova, dö” ger en bra bild av hur alltfler har det – hur många skulle palla och hur länge?
    Anders Anderssons KD svar ingärdades DN reducerade frågan till partipolitik – som att ett antal miljarder är det som skulle göra den stora skillnaden.
    Herman Holm

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *