Inga ungdomar utanför!

”Cirka 27 000 ungdomar kan ha hamnat i permanent utanförskap under 2000-talets första decennium. Så många var de som varken arbetade eller studerade i början och i slutet av perioden, visar en ny studie.”

Idag rapporerar morgonekot att det är ett betydande antal unga personer som riskerar en negativ livsutveckling genom att de slutade skolan för tidigte eller efter avslutad skolgång inte kom igång i arbete. Studien visar att det är ett stort antal av de som var utan arbete i början av 2000 var också det vid uppföljningen 10 år senare.

Att vi ser till att alla unga får komma igång i jobb är nog en av de bästa insatser vi kan göra för unga. Det kommer att kräva att det finns en bra skola, hjälp att må psykiskt bra och förstås arbetstillfällen. men eftersom vi har ett stort antal ogjorda arbetsuppgifter i offentlig sektor borde det inte vara omöjligt att ordna.

I vårt projekt Psynk har vi blivit övertygade om att det finns ett antal olika åtgärder vi måste göra för att se till att alla ungdomar får möjlighet att ha en meningsfull sysselsättning och försörja sig själva genom sitt eget arbete. Tre förutsättningar krävs: att du har en utbildning och färdigheter som gör att du är anställningsbar förutsättning, att du mår tillräckligt bra för att arbeta och att det finns ett varierande utbud av arbeten med olika svårighetsgrad och i vissa fall med speciell anpassning.

Vi har gjort en checklista för politiker och beslutsfattare, www.politikercheklistan.se. Där vi ställt samman alla de frågor som vårt välfärdssystem borde ställa sig för att veta att vi har bra insatser i kommun och landsting. De är uppdelade i olika åldrar och är mer övergripande frågor för politiker och mer detaljerade för tjänstemän och chefer.

Vi tror att det första steget i att se till att ta väl hand om alla ungdomar och ge alla en chans till en optimal utveckling är att kommuner och landsting tillsammans gör en kartläggning av sitt geografiska områdes utmaningar och ser hur väl befintliga verksamheter lever upp till sina uppdrag. Om ett antal ungdomar hamnar utanför arbetslivet, inte klarar skolan, måste använda antidepressiva finns det anledning att fundera över åtgärder. Läs mer på www.skl.se/psynk

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *