Kommentarer och netikett

I syfte att höja läsvärdet och stärka dialogen med läsarna kan besökare på Psykiatrisamordning.skl:s blogg kommentera inlägg eller bidra med idéer på bloggen. Vissa villkor måste dock uppfyllas för att kommentaren ska publiceras på bloggen.

1. Netiketten ska efterlevas (se nedan).
2. Kommentaren ska ha med inlägget eller ämnet att göra.
3. Kommentaren ska vara på svenska eller engelska.

Netikett på Psykiatrisamordning.skl:s blogg

På Psykiatrisamordning.skl:s blogg håller man en god samtalston och man får inte:

 • uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott.
 • göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning.
 • sprida pornografiska bilder.
 • göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande.
 • göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet.
 • utöva hot eller trakasserier.
 • utge sig för att vara någon annan person.

Upphovsrätten ska respekteras. Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda datorprogram, text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar rättigheterna till och det inte klart framgår att de är fria att använda. Använd inte heller någon annans namn eller fotografi/bild utan tillstånd från denne.

 

4 reaktion på “Kommentarer och netikett

  • I första hand vänder du dig till det landsting som förestår den klinik det gäller.
   Om du själv eller någon närstående råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården, kan du också göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
   Brott anmäls alltid till Polisen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *