Nya gemensamma tag

Vi har idag haft en heldag med representanter från hela landets Rättspsykiatri-verksamheter. Vi har funderat över vad det nya lagförslag om skärpta regler för mobiltelefon och elektronisk kommunikation kommer att innebära i praktiken. Vi tror att konsekvensen kommer att bli att många rättspsykiatriska kliniker behöver se över hur man är organiserad. Det kan behövas omflyttningar för att skapa avdelningar som bara är avsedda för patienter överlämnade tiil rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och som behöver vård på hög säkerhetsnivå.

Vi ägnade också mycket tid åt att diskutera gemensamma utmaningar. Gemensam utveckling av innehållet i vården fanns det stora önskemål om. Vi måste hitta sätt att skapa högspecialiserade enheter för personer med omfattande behov. Någa vill kalla det ”särskilt vårdkrävande” och det handlar ju om att vi för människor med svåra och komplicerade tillstånd skulle samla all vår bästa kunskap på några ställen i landet. Vård för personer med allvarliga funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar som utvecklat ett allvarligt självskadebeteende är en sådan grupp, personer med autismspektrumstörningar i kombination med psykiskiatriska tillstånd och kanske för personer med allvarliga schizofrenitillstånd och bipolära tillstånd som inte får tillräcklig hjälp av den vanliga behandlingen. Jag tror att det är så få fall per år så att vi behöver gå ihop över landstingsgränserna. Det verkade vara fler som hade samma åsikt på vårt möte.

En annan del är att vi skulle jobba gemensamt med utbildning och kompetensutveckling så att vi ser att vi får en gemensam bästa aktuella kunskap som används i hela landet.

Det kändes som en nytändnoing och vi bestämde ses igen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *