Om Samordningsbloggen

Detta är en blogg om arbetet med psykiatrisamordningen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Ett arbete som leds av Ing-Marie Wieselgren.

Mer information om SKL generella arbete inom psykiatriområdet.

Projektet Psynk med fokus på barns och ungas psykiska hälsa.

Vill du veta mer om prestationer.

Överenskommelsen om psykiatrisamordningsuppdraget finns en film här och text här.

En reaktion på “Om Samordningsbloggen

 1. Det är på tiden att Ni äntligen ser till att Era medlemmar i Stockholms län blir varse att Riksdagen beslöt om en psykiatrireform 1994!
  Era medlemmar inom Stockholms län är mycket ovilliga att tillämpa gällande lag, t ex 2 kap 4, 6 & 7 §§,3 kap 3 §. 5 kap 7 & 8 §§ SoL och 2 b, 3 a, 3 b, 3 f, 8 och 18 a & 18 b §§ HSL. Om landsting och kommuner inom länet ville tillämpa dessa tydliga regler skulle den psykiska hälsan i länet bli mycket bättre.
  Om kommun och landsting lär sig att samverka enligt gällande lag skulle vården förmodligen också bli billigare.
  Om man dessutom ville verka för tillämpningen av Regeringens regler om OSA-anställningar och ansöka om statsanslag för olika projekt som Regeringen ständigt presenterar skulle dem psykiska hälsan väsentligt förbättras. Stockholms kommun och landsting förmår inte ens diarieföra dokument för samverkan eller sådana meddelanden som skall utväxlas enligt 10 – 11 §§ lagen om kommunernas betalningsansvar, än mindre se till att patienterna får individuella vårdplaner. Regeringens skrivelse till Riksdagen 2008/09:185 tycks vara helt okänd i Stockholm.
  Jag har föreslagit bitr socialministern att anordna kurser för ledamöterna i socialnämnder o d om statsmakternas utmärkta regler för psykiatri. Hon har hänvisat mig till SKL. Om Ni är intresserade har jag ett koncept för sådan utbildning. Det är på tiden att 1994 års psykiatrireform äntligen genomförs i Stockholm.
  Regeringens psykiatrisamordnare har ett budskap: Att psykiatri måste få ta tid. Men nog har psykiatrins båda huvudmän haft god tid att ta till sig denna lagstiftning!
  Det tjänar ingenting till att skicka en massa cirkulär till tjänstemännen. De bryr sig inte. De bry sig bara om budget – inte lag. Politikerna måste lära sig vad statsmakterna bestämt så att de kan styra sina tjänstemän enligt lag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *