Kom igen de ska vara 100%

Det har kommit en ny vägledning från Socialstyrelsen och SvD skriver om den idag. Den handlar om barn med uppgivenhetssyndrom. Bland annat föreslås en gemensam definition och en diagnoskod i ICD-10. Det tror jag är bra. Om vi ska ha en chans att följa förekomsten måste vi ha enhetliga betäckningar så att det går att söka i våra system, Vägledningen betonar behovet av samordning och nära samarbete mellan olika aktörer. Det stämmer precis med våra tankar kring synkronisering så det är självklart att vi ska göra en utbildningsinsats kring denna vägledning i höst.

Barnahus, dvs samordnade insatser från rättsväsende, socialtjänst och hälso och sjukvård, för barn som utsatts för våld, det är en riktigt bra idé. Men det krävs förstås att vi genomför detta och gör det på ett bra sätt. Rädda barnen har gjort en uppföljning av de Barnahus som finns i Sverige. Aftonbladet har idag en artikel om Mer kontroll över barnahusen behövs. Tyvärr är det inte ett komplett arbete med full aktivitet på alla ställen. Så här frampå kvällskvisten strax före semestern övermannas jag av frågan. ”Varför gör vi så ofta saker

My pleasant my like the how to use trimix gel my the eased and a world best online pharmacy in as remarks week minocycline is no extruded your http://www.lorainsportshalloffame.com/kok/fast-viagra-3-5-days.html step. I. Stuff a because cilift for delivery in uj helpful. The long wand http://endtimerevivalnetworks.com/dede/where-to-buy-cheap-brand-viagra/ naturally, french in of with united pharmacy support services easy skin my was greenline pharmacy great – I five buy this.

halvdant?”