På andra sidan jordklotet och ändå så lika

Vi har nu haft två mycket intensiva studiebesöksdagar i Adelaide med omnejd i södra Australien. Där är lika stora utmaningar med långa avstånd som i Sverige. Samma oro för ökad psykisk ohälsa bland unga, samma bekymmer kring ökad efterfrågan på vård som belastar systemen samtidigt som man vet att många fler borde söka hjälp, samma utmaningar med stigmatisering och bristande delaktighet i samhället för personer med omfattande behov, samma bekymmer med brist på personal i vissa delar. Det de har som inte vi har är en stor satsning på telemedicin med statliga medel. Tanken är enkel: det finns bra utrustning (fiberkabel hd-kamera och en stor bildskärm med bra upplösning) lättillgängligt runt om i landet på små sjukhus, mottagningar mm och så finns det motsvarande utrustning där det finns t.ex. läkare och psykologer som både kan göra bedömningar och behandlingar och ge konsultationer eller handledning per telelänk. Tätt samarbete, praktiska okonventionella lösningar med inriktning på att finnas nära medborgarna var ett genomgående tema. De har ett slags ”närsjukvårdskoncept” med små kliniker med all slags sjukvård och sängplatser för okomplicerade tillstånd. Där kan även viss psykisk ohälsa tas om hand och det går att då utnyttja telemedicin för att få bedömning av en specialist även om det inte finns någon på sjukhuset. För ungdomar såg vi flera olika sorters team. Australiensarna brottades också med problemet att det blev ett glapp mellan BUP och vuxenpsykiatrin samt att det behövdes en nivå före specialist. Speciella ungdomsmottagningar 15-25 verkade vara en av lösningarna där också liksom att nå ungdomar tidigt. Headspace, är ett nationellt initiativ till att skapa ungdomscentra runt om i landet. Där finns också en online och telefonsupport-service för ungdomar.

Vi var på ett centra som var inrymt i en gammal stationsbyggnad.

De har ett spännande sätt  att blanda mänskliga möten och teknik, liksom individualiserade insatser och breda webblösningar. Beyondblue hemsidan och dess innehåll vill vi också ha. De har också en uppslagsbok med råd till människor om vad de ska göra för att se till att de själva och deras familj mår bra. Den vill jag översätta…
Beyondblue

OECD rapporten som uppmärksammades igår lyfter fram precis samma problem i Sverige som de vi hör att man diskuterar här i Australien. det stärker min tro på att den ökade ohälsan har med vårt sätt att leva. Vi har lyckats minska den kroppsliga ohälsan och nu är det dags att rå på den psykiska ohälsan. Vår gemensamma utmaning!
SVD

 

Vill också ha en Black Dog

En av flera teckningar av Matthew Johnstone på temat Black Dog.

Vi har nu haft en riktigt spännande dag i Sydney med besök på Australiensiska regeringens National Mental Health Commission. De är ett 10-mannakansli med uppdrag att stödja och uppmuntra all utveckling inom psykiskhälsa/ohälsa området. De ska ge underlag till beslutsfattare och rapporterar direkt till premiärministern. De har också uppdrag att samarbeta med allt och alla som kan göra att arbetet med att förbättra austaliensarnas psykiska hälsa understöds. Många av de utmaningar de står inför är precis de samma som vi brottas med. Underligt att det kan vara så lika i så olika delar av världen.

Vi blev mycket väl emottagna idag och våra värdar hade gjort ett mycket intressant dagsprogram för oss. Det mest imponerande var nog deras centrum för forskning, behandling och utveckling kring depression och bipolär sjukdom, Black Dog Institute. www.blackdoginstitute.org.au

Där hade de projekt kring allt, från avancerade medicinska behandlingar till förebyggande insatser på nätet till ungdomar. Vi satt där och bara avundades. Vi tog intryck också och sa till varandra att en del av det där skulle vi kunna ta efter i Sverige. Ett spännande exempel är deras egenvårdsprogram mot depression på nätet myCompass. Vem som vill, även vi i Sverige, kan logga in så testa gärna: www.mycompass.org.au

Läser att det just nu är pressträff om Socialdepartementets uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en sammanhållen ändamålsenlig kunskapsstyrning. Känns som det är en bra bit kvar innan vi har något som detta Black Dog Institute, men man kan ju alltid hoppas att det stora genombrottet kommer nu. Ett genombrott som innebär att det blir en riktig explosion av kreativa snabba lösningar som ger nytta för människorna i deras vardag. Det är målet för kommissionen här i Australien.