Så tacksam!

Boken Rapport från en skurhink av Maja Ekelöf kom ut 1970. Jag läste den någon gång i mitten av 70-talet. Tror att jag gick i gymnasiet. Då gjorde den ett enormt intryck på mig. Jag blev tagen av hennes slitsamma livshistoria men också enormt uppmuntrad av att en städgumma kunde skriva en så bra bok. Det gav mig hopp om att det som min pappa sa var sant. Att oavsett bakgrund kunde man skaffa sig bildning. Genom utbildning, ja genom att ta vara på möjligheten att gå i skolan och skaffa sig ett bra jobb, kunde man se till att skapa sig ett bra liv.

Jag tog chansen och pluggade på. Jag fick förmånen att läsa till en bra examen  och har sedan fått möjligheten att ha spännande givande jobb varenda dag. En stor tacksamhet bubblar upp inom mig när jag tänker på detta. Gör det eftersom jag hör om en ny bok: Att bära sin egen kropp – en rapport, av Cecilia Persson. Den utgår bland annat från Maja Ekelöfs bok. Cecilia konstaterar, om jag fattar rätt, att utslitna kvinnor i utsatta situationer finns kvar idag liksom då på 70-talet.  Fortfarande så att kvinnor med låglönearbeten har en sämre hälsa, är kroppsligt utslitna av jobbet men lever också ett mindre hälsosamt liv med sämre mat, mindre motion och hög stress på grund av stort ansvar och pressad ekonomisk situation. Varför? Frågar journalisten i reportaget.

Dessutom en ökad andel med höga sjukskrivningstal för psykisk ohälsa skulle jag lägga till. Konstigt att vi inte fokuserar mer på detta. Som arbetsgivarorganisation borde vi på SKL göra en storsatsning på detta. Det är i stor utsträckning våra medarbetare i kommuner och landsting som har de stora sjukskrivningstalen. Det är inte bara för att bättre ta hand om medborgarna som behöver vård och stöd som vi ska driva utvecklingsarbete kring psykisk hälsa. Det finns stor anledning att göra detta som arbetsgivare också.

På tal om Psykiatrisatsning. Igår hade vi ett stormöte som inleddes med en förmiddag om Överenskommelsen 2013 och där vi noga gick igenom kraven för att kommuner och landsting ska kunna ta del av de prestationsbaserade stimulansmedlen. Vi hade ovanligt många tittare på webbsändningen direkt och den kommer ligga för fortsatt tittning på vår hemsida www.skl.se/psykiskhalsa.

Eftermiddagen fortsatte vi att mer detaljerat prata om ”Samordnade Individuella Planer” (SIP). Gripande berättelse av två mammor och sedan goda exempel och kunskapsutbyte.

Åter igen en mycket spännande och givande dag. Jag är så tacksam.