Uppmaning till politikerna!

Ser en artikel i norska Aftenposten om psykisk ohälsa.Tor Levinhofgaard, president Norsk psykologförening,skriver att den norska avaldebatten handlar mycket om hälsa men inte om den viktigaste delen psykisk ohälsa. Han konstaterar att det (precis som i Sverige) är den största orsaken till ohälsa bland unga 10-24 år, att det orsakar 50% mer sjukdomsbörda än cancer, 50% mer än hjärtkärlsjukdomar och står för 40% av kostnaderna för sjukfrånvaro. Det är vårt stora folkhälsoproblem. Varför blir det då inte viktigt i den politiska debatten? Han utmanar politikerna
”Jeg utfordrer politikerne:
1. Gi psykisk helse plass i alle helsedebatter.
2. Kjenn fakta om psykisk helses hovedutfordringer, og hvordan dere vil skape endring.
3. Gjenkjenn gale premisser i debattene, og før riktig debatt.
4. Gi debattene om psykisk helse det samme høyrøstede engasjement og frekke retorikk som somatikken. Først når politikerne klarer alt dette får vi helsedebatt om de store utfordringer som gjenstår.”

Jag vill göra detsamma. Utmana alla våra politiker. Tillsätt en ”Framtidskommission om psykisk hälsa.” Den ska skaffa ett kunskapsunderlag, analys och förslag till åtgärder för ett framtida samhälle med god psykisk hälsa. Sedan är det dags för politiska bedömningar om åtgärder. Jag återkommer med mer detaljer…