Gemensamma krafttag

Idag finns en replik på Sven Brittons debattartikel i DN. Tyvärr valde Socialdepartementet att publicera ett eget svar. Jag hade hoppats på ett gemensamt mellan regering och SKL för att visa att vi har intentioner att lösa dessa frågor tillsammans på alla nivåer. Jag uppfattar att det här på SKL finns en stor enighet att driva dessa frågor över partigränserna. Att våra politiker ser att detta är ett område som behöver långsiktiga samordnade insatser utan partipolitiskt käbbel och utan revirpinkande mellan beredningar och ansvarsområden. Jag är glad att våra utvecklingsarbeten får drivas här från SKL. Hoppas att regeringen förmår att samla departementen till gemensamma strategier över minister och partigränser. Det finns en mängd frågor som kräver samarbete mellan departement och myndigheter. Om människor som drabbats av psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar ska kunna leva ett gott liv krävs rimlig ekonomisk situation, arbete/sysselsättning, bostad, bra vardag och goda effektiva lättillgängliga vårdinsatser samt möjlighet till vänner, meningsfull fritid och delaktighet i samhället. Kort sagt det vi alla behöver.
Det jag kan oroa mig för är att vi inte alls, någon av oss, förstår vilken viktig utmaning psykisk hälsa är för vårt samhälle och vår framtid. Kanske är det ingen av oss som vill se verkligheten och inse vilka resurser, vilket arbete och engagemang från alla som krävs för att på riktigt ta oss ann den utmaningen. Rätt samhälle för att främja psykisk hälsa och rätt insatser för att möta psykisk ohälsa kommer kräva stora insatser från oss alla. Men det är alltid lättare att önska att någon annan ska göra det.

Ny kunskap

det är en otrolig förmån att få leva i en tid med en så stor och snabb kunskapsproduktion. Varje dagkommer nya forskningsarpporter av intresse. Forskare på Karolinska Institutet har i en registerstudie visat att psykisk sjukdom och kreativitet hör ihop. Läs mer här eller på KIs hemsida. Sveriges radios vetenskapsnyheter refererar till en stor amerikansk studie där man funnit att män med ADHD får sämre utbildning, inkomst mm som vuxna. 33% av gruppen med ADHD hoppade av gymnasiet jmf med 4 % i befolkningen i stort. Den senaste undersökningen av mediavanor visar att 50% av treåringarna är ute på nätet. De kommer att lära sig allt så mycket snabbare än vi gjorde!

Tvångsvård och rättssäkerhet

Jag är just nu på väg till Stockholm för att vara med i direktsändning i Agenda. Det ska handla om tvångsvård och hur rätssäkert vårt system är. Vilken ställning har patienten gentemot chefsöverläkare och domstol. Lite prirrigt kan jag erkänna. det är ett svårt ämne, Jag ska göra mitt bästa. Det är i alla fall bra och ett steg framåt att det finns intresse för de här frågorna och att psykiatrins alla delar kommer upp till diskussion.